FESTA E BIRRËS

Festa e birrës në Korçë është eventi më i madh festiv në Shqipëri.
Mbi 100 000 persona vizitojnë festën e birrës në 5 netët e organizimit të saj. Kryesisht numri i madh i vizitorëve në festë i atribohet principeve kryesore të organizimit të festës: