Babagjyshi ju mirepret

Babagjyshi ju mirepret ne Qendra Tregetare Pazari Korçë ne daten 20 dhjetor deri 31 Dhjetor 2017.